חדשות
לדבר עם בנקים זו המומחיות שלנו

גיוסי אשראי ובנייה נכונה של האובליגו העסקי

הבנק הוא ספק מרכזי של העסק שלך, ובמקרים רבים משפיע יותר מיתר הספקים שלך. ניתן להגיע להישגים טובים הרבה יותר בהתנהלות יומיומית מול הבנקים הן בהיקפי האשראי והן בעלויות האובליגו. צריך רק לדעת לדבר בשפה של הבנקאי שלך תן למומחים של אורים פיננסים לעשות זאת עבורך.

חיסכון בעלויות והצלחה מובטחת!!!!

הערכת שווי

חוות דעת כלכלית שמטרתה לבחון את הערך הכלכלי של פעילות, עסק, מוניטין של חברה או מותג.

 

תכולת הערכת שווי

  • תקציר מנהלים.
  • תיאור החברה והפעילות.
  • ניתוח הדוחות הכספיים של החברה,מבנה ההון של החברה ועוד.
  • הסביבה העסקית לרבות ניתוח הדוח הכספי,מבנה ההון של החברה והרווחיות בפעילות.
  • הערכת השווי על פי מערכת הנחות והיוון תחזית תזרים המזומנים של החברה.

מי צריך הערכת שווי

  • בעל עסק המעוניין למכור את הפעילות או חלק מהפעילות לשותף.
  • בחינת השווי הכלכלי של חברות ציבוריות.
  • משקיע המעוניין לרכוש חברה או חלק מחברה.
  • צורך בדיווח לשלטונות המס במיזוג או מכירה של הפעילות על פי דרישת רואה החשבון.