חדשות
לדבר עם בנקים זו המומחיות שלנו

גיוסי אשראי ובנייה נכונה של האובליגו העסקי

הבנק הוא ספק מרכזי של העסק שלך, ובמקרים רבים משפיע יותר מיתר הספקים שלך. ניתן להגיע להישגים טובים הרבה יותר בהתנהלות יומיומית מול הבנקים הן בהיקפי האשראי והן בעלויות האובליגו. צריך רק לדעת לדבר בשפה של הבנקאי שלך תן למומחים של אורים פיננסים לעשות זאת עבורך.

חיסכון בעלויות והצלחה מובטחת!!!!

קישורים

הבורסה לני"ע

http://www.tase.co.il

אתר הבורסה, הכולל ציטוטים, נתונים היסטוריים ומידע חשוב על מניות ומדדים.

מאיה

http://maya.tase.co.il 

אתר של הבורסה הנותן מידע על תשקיפים, נתונים כספיים, תנועות בעלי עניין ועוד

הרשות לני"ע

http://www.isa.gov.il

אתר הרשות לני"ע – חוקים, תקנות, רשימת בעלי רשיונות, רישום לבחינות ועוד

משרד האוצר

http://www.mof.gov.il

נתונים שונים על תקנות חדשות, הורדת טפסים (מס הכנסה), מידע על קופות גמל ועוד

הלמ"ס

http://www.cbs.gov.il

אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הכולל נתונים סטטיסטיים וסדרות עיתיות

בנק ישראל

http://www.bankisrael.gov.il

מידע על שערי מט"ח הסטוריים, יתרות מטבע, מכרזים ותוצאות מכרזים ועוד מידע שימושי

הרשות לעסקים קטנים
 

http://www.asakim.org.il

מידע שימושי לבעל עסק קטן/בינוני/משפחתי