חדשות
לדבר עם בנקים זו המומחיות שלנו

גיוסי אשראי ובנייה נכונה של האובליגו העסקי

הבנק הוא ספק מרכזי של העסק שלך, ובמקרים רבים משפיע יותר מיתר הספקים שלך. ניתן להגיע להישגים טובים הרבה יותר בהתנהלות יומיומית מול הבנקים הן בהיקפי האשראי והן בעלויות האובליגו. צריך רק לדעת לדבר בשפה של הבנקאי שלך תן למומחים של אורים פיננסים לעשות זאת עבורך.

חיסכון בעלויות והצלחה מובטחת!!!!

ניהול כספים וחשבות

  • בניית תוכנית כספים מקיפה - בניית תקציב שנתי, תזרימי מזומנים עתידיים ופיקוח על תשלומי החברה לספקים, מעקב אחר גבייה מלקוחות, ניהול כספים ותזרים מזומנים.

  • חלוקה למרכזי רווח - בניית עץ מוצר וזיהוי נקודות החוזק התורפה של החברה.

  • הכנת תקציב - בניית כלים לניהול תקציב, בקרת תקציב ובחינת רווחיות החברה בחתך  חודשי עם סיכום שנתי. בניית התקציב מבוססת על מגוון המוצרים המשווקים עד רמת מוצר הבודד.

  • בניית כלי לניהול תזרים המזומנים - הכולל בחינת נתוני הבנק לשלושה חודשים אחרונים, הזנת נתוני הכנסה והוצאה ברמה יומית, מדי חודש לחודש העוקב, כולל קביעת מועדי התשלום לספקים.

  • ייצוג החברה מול הבנקים - אופטימיזציה של האובליגו על בסיס צורכי העסק ובחינת אפשרות של חיסכון עלויות המימון והעמלות הבנקאיות.

  • קשר עם רו"ח של החברה - מיועד לבחינת הרווחיות לשנת המס המיועדת ובניית התקציב ותוכנית העבודה על בסיס נתוני הנהלת חשבונות.